Näringsliv

Företagarklubben har nästan 100 medlemmar

LG Produktion, LG Maskin och Ljuders Nickelsilfverfabrik ser stora fördelar med att åka på underleverantörsmässa. Då satsar man fyra dagar på Elmias.

– För att träffa gamla och nya kunder, säger företagens ledare Ulf Åström, Thomas Fält och Hans Svensson.

Tillverkningsföretag dominerar i Hovmantorp och de flesta är små. Men det finns en stor bredd även i övrigt och Hovmantorps Företagarklubb Abbakuse har nära 100 medlemmar.