Ung kommunikation

Skrivet av admin den

— skapar direktsänd webb-TV från idrotts-, kultur- och näringslivsevenemang

Mål för utbildningen:

I projektet ”Ungdomar bygger landet” finns ett flertal moment som innebär arbete med medieproduktion och distribution av budskap i olika former. För att ge en god grund för framgångsrik, målrelaterad medieproduktion krävs att en kärngrupp med ungdomar ges en attraktiv utbildning som ligger på en markant högre nivå än amatörverksamhet med konsumentstandard.
Därför avser projektet att engagera kvalificerad utbildare och gymnasiestuderande film- och TV-ungdomar som handledare.
Planerna bygger på erfarenheter från flera års samarbete med Film- och TV-gymnasiet i Växjö.
För att kunna genomföra utbildningen krävs kontinuerlig tillgång till semiprofessionell teknisk utrustning.

 

Utbildningen skall ge grundläggande och allsidiga kunskaper i digital fotografi  samt i videoproduktion med  flerkamerateknik i såväl studio som vid outside broadcasting. Kursen skall ge möjlighet att genomföra flera olika former av TV-produktioner där hela processen från planering till sändning genomförs. Ett mål är framförallt att utveckla och anpassa live-produktionstekniken till nya former för distribution t ex via streaming-teknik med interaktiva funktioner för internet.

 

Kursen skall innefatta val av specialisering inom en av de olika arbetsområden som ingår i ett produktionsteam. Kursen fokuserar på att ge erfarenheter av nya metoder och modern  produktionsteknik anpassad för nya programformer. Studierna innefattar också grundkunskaper i digital formgivning, fotografering och utställning.
Kursen genomförs med både teoretiska och laborativa moment.
Utbildningen syftar till att inom projektets ram skapa säkra förutsättningar för att  producera och distribuera film och webb-TV i form av direktsändningar och video på de olika internetplattformar som kommer att skapas inom projektet.

  

 

Comments are closed.